Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Rybářský řád pro Panský rybník                                                             

Vstupem do areálu Panského rybníka se každá osoba dobrovolně podrobuje ustanovení tohoto řádu a pokynů provozovatele.

Rybáři na Panském rybníku loví pouze systémem „ chyť a pusť “, 

Rybolov je provozován pouze s použitím komerčně vyráběných háčků bez protihrotů .

Max velikost háčku -4 ,zákaz používání háčků longshang 

Zákaz používání pletených šokových šňůr návazec povolen

Je zakázáno používání  srkaček, drátěných krmítek a pevných montáží.

Povinná výbava - komerčně vyráběná polstrovaná vanička velká minimálně  100 cm – možno zapůjčit,

desinfekce,

podběrák s šíří ramen min. 100 cm z jemné síťoviny kruhové podběráky nejsou povoleny

Lov povolen pouze na kaprové pruty minimální délka 10 ft (3 metry) , feeder není povolen, vlasec minimálně 0,28 mm na plné cívce

Lov dravců  zakázán.

Povinné hlásiče

Každá návštěva musí být ohlášena a musí být ukončena za světla .Neohlášená noční návštěva je důvod k ukončení rybolovu.  
Při odjezdu na  více jak 30 minut nutno ohlásit správci důvod .

Noční odjezdy a příjezdy nejsou povoleny a jsou důvodem k ukončení pobytu

Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit rybolov pokud  zjistí že rybář nemá potřebné vybavení, schopnosti či v minulosti porušil naše pravidla, nebo pravidla na jiných revirech .

Volná chytací místa neznamenají  že místo je volné - může byt rezervované,  zaplacené či předplacené.

Po ukončení rybolovu je každý povinen odnést odpadky na vyhrazené místo (kontejner na odpad).

 

 Pravidla rybolovu

1. Lov ryb smí provádět pouze osoba vlastnící platné povolení k lovu. Povolení k lovu není přenosné na druhou osobu. Kdo je zapsaný na povolení ten chytá, kdo ne ten kouká nebo jen podebírá. V případě porušení, bude držiteli povolenky, jenž nechal manipulovat s pruty okamžitě ukončen rybolov.

 2.  Lov je povolen na 3 udice. Každá udice může mít pouze jeden návazec s jedním jednoháčkem bez protihrotu - originál. Při lovu jsou povoleny pouze průběžné montáže (tj. průběžná olova nebo závěsy - olovo při utržení ryby samovolně odpadne a ryba ho netahá za sebou). Je zakázáno používat pletené kmenové nebo odhozové šňůry.

 3.  Lovící musí používat komerčně vyráběné háčky bez protihrotů. Netolerujeme zamačkávání protihrotů . Háčky možno u nás zakoupit.

 4. Každou ulovenou rybu je nutné v co nejkratší době vrátit zpět na podložce do vody. Je zakázáno si s rybou stoupat!!! Focení probíhá v podřepu nad podložkou nebo ve vodě. Ryba se drží za předními ploutvemi ne za žábry – dochází k poranění žaber a následnému krvácení. Je zakázáno ponechávat ryby v saku, vezírku apod.

5. Úlovek sumce je nutné nahlásit správci revíru (popřípadě rybářské stráži). Tuto rybu je zakázáno vracet zpátky do revíru.

6. Je zakázáno vnadit obilninami, luštěninami či jinými jádrovými krmivy v suchém stavu. Používání vařené  kukuřice je povoleno pouze u nás zakoupené 13 kg 200 kč. Zákrm se provádí pouze odhozem cobra raketa prak. Zavážení, zdolávání úlovku z lodě a lov z lodě je zakázán.

7. Kontrolu lovících provádějí osoby písemně pověřené panem Jaroslavem Zelenkou mající průkaz rybářská stráž  Panský rybník, případně policie. Na rybníku je NON-STOP kontrola lovících.  Rybáři jsou povinni předložit rybářské stráži platné povolení, montáže a umožnit nahlédnutí do osobního či dodávkového automobilu nebo batohu.

8. Rozdělávat oheň je povoleno pouze v komerčně vyráběných grilech.

9. Lovící je povinen na lovném místě udržovat pořádek a čistotu. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu, odhazovat je do vody a rovněž ponechávat odpadky (i napytlované) v okolí revíru, na každém mole je odpadkový koš.

10. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví návštěvníků areálu, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností či porušením tohoto řádu. Provozovatel ze stejných důvodů neodpovídá ani za případné zranění či smrt návštěvníka areálu. Každý návštěvník areálu zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení či poškození, včetně předmětů uložených či odložených v zaparkovaných vozidlech.

11. Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Je také povinen chovat se tak, aby svým chováním neobtěžoval a neznepříjemňoval rybolov okolním rybářům. 

Z areálu bude vykázána osoba, která neuposlechne napomenutí provozovatele, anebo jinak poruší ustanovení tohoto rybářského řádu či odpovídající ustanovení zákona o rybářství. Stejně tak bude vykázána každá osoba, která se bude chovat jiným nepřístojným či rušivým způsobem, bez jakékoliv náhrady a se zákazem budoucího lovu v této lokalitě. V případě neuposlechnutí výzvy k opuštění areálu smí provozovatel rušitele pořádku vyvést, popř. požádat o pomoc policii.